Advokátní kanceláře Mgr. Miroslava Ambrože a Mgr. Moniky Urbanové poskytují
právní služby se zaměřením na insolvenční právo.
Oba advokáti jsou činní jako insolvenční správci.

Právní služby

Insolvenční služby

Sepis insolvenčních návrhů

Sepis návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)

Sepis přihlášek pohledávek

Poradenská činnost

Hmotné právo

Sepis smluv a jiných dokumentů právní povahy

Vymáhání pohledávek

Řešení rodině-právních sporů

Řešení sporů o náhradu škody

Likvidace právnických osob

Procesní právo

Sepis procesních podání (žalob, opravných prostředků, apod.)

Zastupování v občanskoprávních a v jiných procesních řízeních

Obhajoba v trestních řízeních

Insolvence

Aktuální nabídka nemovitostí a jiných majetkových hodnot zpeněžovaných v insolvenčních řízeních, ve kterých působíme jako insolvenční správci.

Likvidace

Aktuální nabídka nemovitostí a jiných majetkových hodnot zpeněžovaných v rámci likvidací, ve kterých působíme jako likvidátoři a likvidační správci pozůstalostí.

Kontakt

Mgr. Miroslav Ambrož
advokát a insolvenční správce

tel.: +420 776 652 064
e-mail: ak.ambroz@seznam.cz

IČO: 488 88 788

ID datových schránek:
y87xtfk
r8qh2zt

Informace podle čl 13. GDPR

Adresa:
třída Legionářů 2813/10
586 01 Jihlava

tel.: +420 776 652 064

Mgr. MonikaUrbanová
advokát a insolvenční správce

tel.: +420 724 865 878
e-mail: ak-urbanova@seznam.cz

IČO: 713 47 411

ID datových schránek:
ebrqtey
23wj2kd

Informace podle čl 13. GDPR

Odkazy

Insolvenční rejstřík Kalkulátor splátek oddlužení Česká advokátní komora Centrální adresa Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí