Prodeje


Chata - stavba v obci Písek

Předmět zpeněžení: chata – stavba bez čp/če, jiná stavba stojící na pozemnku st. 5203 v k.ú. Písek zaspané na LV č. 10234 pro k.ú. a obec Písek

Spisová značka: KSCB 25 INS 5766/2018

Způsob zpeněžení: prodej mimo dražbu pdkladateli nevyššlí cenové nabídky

Dokumenty: znalecký posudek

Foto: viz znalecký posudek str.19

 


Rodinný dům v Táboře

Předmět zpeněžení: pozemek p. č. 386/1 - zahrada, pozemek p. č. 386/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horky, č.p. 197, bydlení, a pozemek p. č. 386/4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor, na LV č. 3002 pro k. ú. Horky u Tábora, obec a okres Tábor

Spisová značka: KSCB 28 INS 6823/2019 

Způsob zpeněžení: prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce obstarané prostřednictvím realitní kanceláře LAGIS REAL s.r.o.

Dokumenty: pokyn zajištěného věřitele, znalecký posudek