Prodeje


Chata - stavba v obci Písek

Předmět zpeněžení: chata – stavba bez čp/če, jiná stavba stojící na pozemnku st. 5203 v k.ú. Písek zaspané na LV č. 10234 pro k.ú. a obec Písek

Spisová značka: KSCB 25 INS 5766/2018

Způsob zpeněžení: prodej mimo dražbu předkladateli nevyššlí cenové nabídky

Dokumenty: znalecký posudek

Foto: viz znalecký posudek str.19

 


Zahrada v Přídolí (okres Český Krumlov)

Předmět zpeněžení: pozemek p. č. 2123/3 - zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, na LV č. 388 pro k. ú. Přídolí, obec Přídolí, okres Český Krumlov

Spisová značka: KSCB 41 INS 27872/2019

Způsob zpeněžení: prodej mimo dražbu předkladateli nevyšší cenové nabídky doručené insolvenčnímu správci do 31.10.2020

Dokumenty: znalecký posudek