Prodeje


Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce v Praze

Předmět zpeněžení: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k celku nemovitostí: bytové jednotky č. 2437/18 (byt) vymezené v budově: Žižkov, č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, bytový dům (LV č. 16426), stojící na pozemku p. č. 4001/1, a podíl o velikosti 574/78653 k celku společných částí budovy Žižkov, č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, bytový dům (LV č. 16426), stojící na pozemku p. č. 4001/1, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 16482 a 16426 pro k. ú. Žižkov, obec Praha

Fotografie: 1, 2, 3

Spisová značka: KSCB 41 INS 4769/2023

Způsob zpeněžení: elektronickou dražbou, která časově naváže na elektronickou dražbu dalšího spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 k celku předmětných nemovitostí  

Dokumenty: dražební vyhláška, souhlas soudu s elektronickou dražbou a znalecký posudek


Obchodní podíl ve společnosti RICHARD STAR s.r.o., IČ: 26336740

Předmět zpeněžení: obchodní podíl dlužníka 1,27% ve společnosti RICHARD STAR s. r. o. sídlem Ruská 487/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 263 36 740

Spisová značka: KSPH 82 INS 22384 / 2021

Způsob zpeněžení:   prodejem mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky 


Ochranné známky

Předmět zpeněžení:  ochranná známka "OVOR RR", číslo přihlášky 1103689, ochranná známka "R", číslo přihlášky 11031462

Spisová značka: KSPH 82 INS 22384 / 2021

Způsob zpeněžení:  prodejem mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky


Obchodní podíly

Předmět zpeněžení:  Obchodní podíly 

Spisová značka: KSPH 82 INS 22384 / 2021

Způsob zpeněžení: prodejem mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky 


Výpočetní technika a kancelářské vybavení

Předmět prodeje:  Výpočetní technika a kancelářské vybavení dle přílohy

Spisová značka: KSPH 84 INS 15593 / 2023

Způsob zpeněžení: projedem mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky

 


Telekomunikační zařízení

Předmět prodeje: Telekomunikační zařízení dle přílohy

Spisová značka: KSPH 84 INS 15593 / 2023

Způsob zpeněžení: projedem mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky