Prodej nemovitostí


Spoluvlastnické podíly Drnovice u Valašských Klobouků

Předmět zpeněžení:

  1. spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8 na pozemku p.č. 1512/3 - lesní pozemek na LV č. 43, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků na LV, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  2. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 1/4, 1, 3/1, 3/3, 3715, 3738 - zastavěná plocha a nádvoří, zahrada a ostatní plocha na LV č. 44, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  3. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p.č. 2/2 – zahrada na LV č. 45, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  4. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 1316 - lesní pozemek na LV č. 526, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  5. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 394/6 trvalý travní porost, p.č. 394/27 ostatní plocha, na LV č. 529, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků zapsané na LV 529 pro k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  6. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 7/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3/2 ostatní plocha na LV č. 556, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  7. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p.č. 2/1 - zahrada, p.č. 2/5 - zahrada, p.č. 2/6 zahrada na LV č. 588, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  8. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 1030 - lesní pozemek na LV č. 621, k.ú. Drnovice u Valašských Klobouků, obec Drnovice, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
  9. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na pozemku p.č. 4490 - ostatní plocha na LV č. 430, k.ú. a obec Vysoké Pole, Katastrální úřad pro Zlínský kraj a Katastrální pracoviště Valašské Klobouky

Spisová značka: KSBR 44 INS 15168/2022

Způsob zpeněžení: prodej dle podmínek prodeje

Dokumenty: výzva k podání nabídek, včetně podmínek prodeje

 

 

 


Spoluvlastnické podíly o velikosti 1/8 na majetkových hodnotách

Předmět zpeněžení: Spoluvlastnické podíly o velikosti 1/8  na majetkových hodnotách blíže identifikovaných ve  výzvě k podání nabídek – podmínky prodeje

Spisová značka: KSCB 27 INS 5220/2016

Způsob zpeněžení: prodej mimo dražbu předkladateli nejvyšší cenové nabídky 

Dokumenty: souhlas soudu s prodejemvýzva k podání nabídek – podmínky prodeje